Till huvudinnehållet

Om verktyget

Det är enkelt att göra förändringar av det urval av länkade öppna data som gjorts och publicerats. Efter en förändring av urvalet uppdateras den webbsida där inbäddningskoden är publicerad automatiskt. Om Kolada gör förändringar av nyckeltal uppdateras dessa också automatiskt.

Verktyget är uppbyggt med en dynamik som minimerar administration. Efter uppdatering av gjorda urval uppdateras webbsidan utan att man behöver skapa nya inbäddningskoder.

I förlängningen strävar vi efter att dels få fram fler källor för öppna data som vi kan skapa länkmöjligheter till, men vi försöker också stimulera till en ökad publicering av öppna data direkt från de egna verksamhetssystemen (t ex e-arkiv, ekonomisystem etc.).

För varje länkat nyckeltal som publiceras finns API-anropet (JSON, JavaScript Object Notation) tydligt angivet för vidare utnyttjande.

Mer om Koldas API hittar du här.

Detta verktyg är framtaget med stor hjälp och inspiration från Helsingborgs stad.

 

Kontakt

Annika Jonsson
08-452 70 91
annika.jonsson@skr.se