Till huvudinnehållet

Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se

Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal.
 

Länkade öppna nyckeltal

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se .

Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal.

Verktyget är gratis att använda!

Varje kommun, landsting och region kan länka till merparten av nyckeltalen i Koladas databas. Totalt finns tolv kategorier med närmare 1500 nyckeltal tillgängliga för kommunerna och nio kategorier med närmare 800 nyckeltal för landstingen..

Nyckeltalen är inordnade i kategorier. Ett exempel på en kategori är Öppna jämförelser, varje kategori består av ett antal nyckeltalsgrupper, en nyckeltalsgrupp under kategorin Öppna jämförelse är "Öppna jämförelser - Folkhälsa".

För kommuner landsting och regioner finns numera ett sätt att publicera länkad data från Koladas databas.

Det är möjligt att publicera alla kategorier och samtliga nyckeltal som tillhör respektive kategori eller välja en eller några kategorier.